Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 15 Października, 2014 - 14:03,

Koncepcja Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

została oparta na doświadczeniach Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013.

Program do roku 2022 koncentruje się na Kamionku, Nowej i Starej Pradze, Szmulowiźnie oraz Targówku Mieszkaniowym i Fabrycznym.

Do prac nad programem zostali zaproszeni eksperci i mieszkańcy. Przeprowadzony został szereg debat i spotkań z ekspertami, aktywistami miejskimi, lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Dokument poddany został również szerokim konsultacjom społecznym. Zintegrowany Program Rewitalizacji przyjęty został Uchwałą Rady m.st. Warszawy (XVII/367/2015) dnia 17 września 2015 roku. Dokument przedstawia dogłębną analizę rejonów, które obejmuje, wieloaspektowość zmian w różnych sferach: infrastruktury, kultury, sportu, polityki społecznej, aktywizacji i integracji mieszkańców. Z jednej strony będą to inwestycje w nowe budynki oraz dalsza poprawa stanu technicznego i walorów estetycznych historycznych kamienic. Z drugiej - zmiany umożliwią rozwój turystyki, kultury, sportu i gospodarki oraz wsparcie mieszkańców.

Z dokumentem ZPR przyjętym przez Radę m.st. Warszawy przyjętym 17 września 2015r. oraz zaktualizowanym ZPR (Uchwała Nr XXXIII/809/2016 z dnia 25 sierpnia 2016r.) możesz zapoznać się poniżej.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Uchwała XXXIII/809/2016 zmieniająca uchwałę w/s przyjęcia ZPR
  (plik: 0809_uch.docx, rozmiar pliku: 27.64 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Aktualizacja Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
  (plik: zintegrowany_program_rewitalizacji.pdf, rozmiar pliku: 10071.73 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Uchwała XVII/367/2015 w/s przyjęcia ZPR
  (plik: 0367_uch.doc, rozmiar pliku: 75 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
  (plik: zpr.17.09.2015_0.pdf, rozmiar pliku: 56037.4 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Przewodnik po Zintegrowanym Programie Rewitalizacji do 2022 roku
  (plik: broszura_zpr_0.pdf, rozmiar pliku: 23604.31 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad monitorowania ZPR
  (plik: zarzadzenie_wsprawie_zasad_monitorowania.doc, rozmiar pliku: 42 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Zasady monitorowania realizacji ZPR
  (plik: zasady_monitorowania_realizacji_zpr.doc, rozmiar pliku: 3410 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Zarządzenie nr 1761/2016 w sprawie przyjęcia Wykazu projektów ZPR
  (plik: zarzadzenie_wykaz_1_grudzien_2016.docx, rozmiar pliku: 18.36 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Zarządzenie zmieniające w sprawie przyjęcia Wykazu projektów ZPR
  (plik: zarzadzenie_wykaz_projektow_26.07.2017.docx, rozmiar pliku: 16.3 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Wykaz projektów wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ZPR
  (plik: 26_07_2017.pdf, rozmiar pliku: 406.51 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Raport z realizacji projektów w ramach ZPR za 2016 rok
  (plik: zpr_raport_za_2016r_.pdf, rozmiar pliku: 352.56 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Raport z realizacji projektów w ramach ZPR za I półrocze 2017
  (plik: raport_za_i_poolrocze_2017.pdf, rozmiar pliku: 1997.9 KB)
  Pobierz