Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Partycypacja społeczna

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 20 Września, 2016 - 12:27, alizis

Działania z zakresu partycypacji społecznej zaplanowane w ramach projektu mają na celu wypracowanie modelu angażowania mieszkańców w podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej.


Odbywać się to będzie poprzez przeprowadzenie trzech niezależnych procesów projektowych (na Nowej i Starej Pradze oraz na Kamionku), w które w różny sposób i na różnych etapach angażowani będą mieszkańcy i projektanci.

Naszym celem jest wypracowanego takiego modelu, gdzie mieszkańcy jako gospodarze danej przestrzeni są aktywnymi uczestnikami procesu projektowego, mają możliwość artykulacji swoich potrzeb i proponowanych funkcji w odniesieniu do przestrzeni.

Ważne jest jednak poprowadzenie procesu tak, by zapewnić twórczy komfort projektantom, którzy podnosząc jakość danej przestrzeni publicznej odpowiadają na potrzeby najczęściej korzystającej z niej grupy odbiorców.

Za działania odpowiada Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.