Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Ożywienie gospodarcze

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:24,

Istotne zdiagnozowane zjawiska kryzysowe i problemy w sferze gospodarczej na obszarze objętym projektem to: niski poziom aktywności gospodarczej i przedsiębiorczości, duże rozdrobnienie przedsiębiorców, przewaga małych podmiotów gospodarczych, które nie dysponują kapitałem na promocję i rozwój ani nie posiadają rezerw wystarczających na przetrwanie złej koniunktury gospodarczej, czy istotny odsetek pustych lokali użytkowych.


Koncepcja gospodarowania lokalami użytkowymi

Mając na celu zapobieganie powstawaniu w przyszłości negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej opracowanie koncepcji gospodarowania lokalami rozpoczęto od analizy rynku handlowo-usługowego, mieszkaniowego, hotelowego oraz biurowego w Polsce, Warszawie, dzielnicach Praga-Północ i Praga-Południe oraz na 4 wybranych kluczowych obszarach na Pradze (Nowa Praga, Stara Praga, Rejon Dworca Wschodniego, Kamionek). Wskazane zostały współzależności pomiędzy tymi rynkami, które mogą oddziaływać na sytuację społeczno-ekonomiczną badanych Obszarów.

Ważnym elementem była analiza zjawiska pustostanów na wspomnianych 4 obszarach oraz sposobów ich zapobiegania, a także zebranie opinii mieszkańców i przedsiębiorców działających w obrębie badanych ulic. Na podstawie analiz i konsultacji społecznych wypracowano rekomendację zestawów branż i najemców dla lokali (tenant-mix) oraz zaproponowano modele ulic handlowych w oparciu o analizę uwarunkowań, a także globalne oraz krajowe trendy rynku handlowego.

Ważnym elementem była też przeprowadzona analiza zasad wynajmu lokali, uwzględniająca przy tym aspekty prawne i marketingowe. 

 

Model funkcji Lidera Obszaru

Funkcja Lidera Obszaru została stworzona w celu wspierania przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji. Do głównych zadań Liderek należy rozpoznawanie lokalnych potrzeb - głównie w sferze gospodarczej, podejmowanie działań mających na celu integrację miejscowych środowisk. Liderki ułatwiają komunikację pomiędzy Urzędem, a lokalnym biznesem, pracują w terenie.

Rezultatem podejmowanych działań było opracowanie autorskiego cyklu szkoleniowego oraz innowacyjnych działań marketingowych podejmowanych na rzecz przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji m.in. Liderki stworzyły targi ,,Rzemieślnicza Strona Wisły”, podczas których lokalni rzemieślnicy prezentują swoje wyroby i usługi. Jest to również okazja do międzypokoleniowych spotkań, a także wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami. Działania podjęte w projekcie okazały się na tyle efektywne, że postanowiliśmy je kontynuować również po zakończeniu projektu. 

 

Kalkulator rewitalizacji

Opracowana została koncepcja i zbudowane narzędzie informatyczne tzw. kalkulator rewitalizacji, rozumiany jako narzędzie do wieloaspektowej oceny nieruchomości.

Został on wyposażony w mechanizm doboru funkcji i wyboru wariantu remontu, w tym odtworzenia dotychczasowych funkcji w budynku, uzupełnienia dotychczasowych funkcji o nowe funkcje mieszkaniowe, społeczno-gospodarcze, kompleksowej zmiany dotychczasowych funkcji.

Budowa narzędzia do oceny nieruchomości z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy ma na celu wspomaganie procesu podejmowania decyzji o przeznaczeniu nieruchomości, wskazującego racjonalne wykorzystanie w procesie rewitalizacji. 

 

Mapa danych przestrzennych

Przeprowadzona została inwentaryzacja aktualnie działających podmiotów na terenie Pragi. Powstała w wyniku inwentaryzacji mapa danych przestrzennych (w programie ArcGIS) prezentuje rodzaj faktycznie prowadzonej działalności w lokalach należących do Miasta oraz w lokalach nienależących do Miasta zlokalizowanych w wybranych budynkach na obszarze objętym projektem.

Mapa pozwala na przestrzenne poznanie aktualnej sytuacji w zakresie handlu i usług w obszarach oraz szybsze stwierdzenie czy w danej lokalizacji nie występuje stan nadpodaży bądź braku określonej działalności. Forma elektroniczna mapy pozwala na nanoszenie zmian i digitalizację (np. na urządzeniu mobilnym tablecie lub laptopie). Mapa stanowić będzie produkt wewnetrzny. 

 

Zabytkowe i zdegradowane budynki 

W ramach projektu przygotowana zostanie dokumentacja dla zabytkowych, niezagospodarowanych budynków przy ulicy Targowej 80a, Inżynierskiej 3 oraz Inżynierskiej 6. Budynki te zostały ujęte w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022.

Budynki przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 stanowią część niezniszczonego w czasie działań wojennych zespołu budynków pochodzących z początku XX w. – tzw. „Składów Wróblewskiego”. Są ważnym elementem architektury dzielnicy Praga Północ, ze względu na swą wartość historyczną i artystyczną. Aby przywrócić dawne funkcje zniszczonych „Składów” oraz zachować zabytkową tkankę Nowej Pragi, kamienice zostały wskazane w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy do modernizacji w celu utworzenia Centrum Kreatywności Nowa Praga. Inwestycja obejmuje kapitalny remont, odtworzenie konstrukcji i modernizację zabytkowej kamienicy przy ul. Targowej 80a, odbudowę spalonej kamienicy przy ul. Inżynierskiej 3 oraz adaptację przyległych podwórek.

Budynki przy ul. Inżynierska 6 tj. zabudowania remizy tramwajowej po dawnej zajezdni tramwajów, stanowią naturalne przedłużenie osi ulic Targowa 80a – Inżynierska 3. W propozycji MPZP, w miejscu obecnie istniejących zabudowań garażowych zaproponowano budownictwo mieszkaniowe. Miasto zakłada uzupełnienie funkcji mieszkaniowych o funkcje usługowo-handlowe, hotelowe i niekomercyjne (kultury, sztuki, społeczne).


Za powyższe działania odpowiadało Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy, Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy oraz Biuro Architektury i Planowania Przetrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  BPL_1_1_Metodologia tworzenia koncepcji Handlowych ulic Pragi
  (plik: bpl_1_1_metodologia_tworzenia_koncepcji_handlowych_ulic_pragi.pdf, rozmiar pliku: 2367.9 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  BPL_1_1_Metodologia tworzenia koncepcji Handlowych ulic Pragi_Załączniki
  (plik: bpl_1_1_metodologia_tworzenia_koncepcji_handlowych_ulic_pragi_zalaczniki.pdf, rozmiar pliku: 983.74 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  BPL_1_1_Raport z analizy poszczególnych sektorów rynku nieruchomości
  (plik: bpl_1_1_zad_1_raport_z_analizy_poszczegolnych_sektorow_rynku_nieruchomosci.pdf, rozmiar pliku: 8030.31 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  BPL_1_1_Mapa prezentująca czynsze w lokalach (Uwaga: W celu podglądu trzeba zapisać na dysku)
  (plik: zad._1_mapa_prezentujaca_czynsze_w_lokalach_miejskich.pdf, rozmiar pliku: 16312.47 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  BPL_1_1_Mapa prezentująca czynsze gastronomia
  (plik: zad._1_mapa_gastronomia.pdf, rozmiar pliku: 59242.6 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  BPL_1_1_Mapa prezentująca czynsze prac. i rzemioslo
  (plik: zad._1_mapa_pracownie_artystyczne_i_rzemioslo.pdf, rozmiar pliku: 59355.56 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  BPL_1_1_Mapa prezentująca czynsze sklepy spoż.
  (plik: zad._1_mapa_sklep_spozywczy.pdf, rozmiar pliku: 59310.29 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  BPL_1_1_Mapa prezentująca pustostany
  (plik: mapa_pustostanow_calosc.pdf, rozmiar pliku: 12627.59 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  BPL_1_1_Mapa nowych inwestycji na analizowanych obszarach
  (plik: 1.1._mapa_nowych_inwestycji_na_analizowanych_obszarach.pdf, rozmiar pliku: 1003.64 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  BPL_1_1_Raport z analizy zjawiska pustostanów
  (plik: bpl_1_1_zad_2_raport_z_analizy_zjawiska_pustostanow.pdf, rozmiar pliku: 1486.07 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  BPL_1_1_Raport podsumowujący I etap konsultacji
  (plik: bpl_1_1_zad_3_raport_podsumowujacy_i_etap_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 2090.85 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  BPL_1_1_Raport podsumowujący II etap konsultacji
  (plik: bpl_1_1_zad_3_raport_podsumowujacy_ii_etap_konsultacji.pdf, rozmiar pliku: 1049.34 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  BPL_1_1_Raport rekomendacja branż i profili najemców
  (plik: bpl_1_1_zad_4_raport_rekomendacja_branz_i_profili_najemcow.pdf, rozmiar pliku: 4323.81 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  BPL_1_1_Raport rekomendacja branż i profili najemców_załącznik 1
  (plik: bpl_1_1_zad_4_raport_rekomendacja_branz_i_profili_najemcow_zal_1.pdf, rozmiar pliku: 3746.77 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  BPL_1_1_Raport rekomendacja branż i profili najemców_załącznik 2
  (plik: bpl_1_1_zad_4_raport_rekomendacja_branz_i_profili_najemcow_zal_2.pdf, rozmiar pliku: 3076.38 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  BPL_1_1_Raport rekomendacja branż i profili najemców_załącznik 3
  (plik: bpl_1_1_zad_4_raport_rekomendacja_branz_i_profili_najemcow_zal_3.pdf, rozmiar pliku: 819.06 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  BPL_1_1_Raport rekomendacja branż i profili najemców_załącznik 4
  (plik: bpl_1_1_zad_4_raport_rekomendacja_branz_i_profili_najemcow_zal_4.pdf, rozmiar pliku: 1184.51 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  BPL_1_1_Raport z wyboru lokali do opracowania dokumentacji technicznej
  (plik: bpl_1_1_zad_5_raport_z_wyboru_lokali_do_opracowania_dokumentacji_technicznej.pdf, rozmiar pliku: 771.38 KB)
  Pobierz
 19. 19.
  BPL_1_1_Analiza zasad wynajmu lokali
  (plik: bpl_1_1_zad_6_analiza_zasad_wynajmu_lokali.pdf, rozmiar pliku: 948.2 KB)
  Pobierz
 20. 20.
  BPL_1_1_Poradnik profilowania najemców
  (plik: bpl_1_1_zad_6_poradnik_profilowania_najemcow.pdf, rozmiar pliku: 1160.16 KB)
  Pobierz
 21. 21.
  BPL_1_1_Koncepcja Handlowe ulice Pragi
  (plik: bpl_1_1_koncepcja_handlowych_ulic_pragi.pdf, rozmiar pliku: 14285 KB)
  Pobierz
 22. 22.
  BPL_2_Metodologia - Kalkulator rewitalizacji
  (plik: bpl_2_metodologia_kalkulator_rewitalizacji.pdf, rozmiar pliku: 4585.23 KB)
  Pobierz
 23. 23.
  BPL_2_Metodologia - Załącznik 1 - Cechy nieruchomości
  (plik: bpl_2_zalacznik_1_cechy_nieruchomosci.xlsx, rozmiar pliku: 80.33 KB)
  Pobierz
 24. 24.
  BPL_2_Metodologia - Załącznik 6 - Instrukcja dla Administratora
  (plik: bpl_2_zalacznik_6_instrukcja_dla_administratora.pdf, rozmiar pliku: 1265.65 KB)
  Pobierz
 25. 25.
  BPL_2_Metodologia - Załącznik 6 - Instrukcja dla Użytkownika
  (plik: bpl_2_zalacznik_6_instrukcja_dla_uzytkownika.pdf, rozmiar pliku: 1571.68 KB)
  Pobierz
 26. 26.
  BPL_Model funkcji Lidera Obszaru. Poradnik.
  (plik: bpl_model_funkcji_lider_obszaru._poradnik.pdf, rozmiar pliku: 2055.98 KB)
  Pobierz
 27. 27.
  BAIPP_4_Inwentaryzacja lokali usługowych_1
  (plik: 4_inwentaryzacja_lokali_uslugowych_1.pdf, rozmiar pliku: 18951.91 KB)
  Pobierz
 28. 28.
  BAIPP_4_Inwentaryzacja lokali usługowych_2
  (plik: 4_inwentaryzacja_lokali_uslugowych_2.pdf, rozmiar pliku: 18969.12 KB)
  Pobierz
 29. 29.
  BAIPP_4_Inwentaryzacja lokali usługowych_3
  (plik: 4_inwentaryzacja_lokali_uslugowych_3.pdf, rozmiar pliku: 18984.48 KB)
  Pobierz
 30. 30.
  BRG_5_1_Wytyczne do PFU_CKNP
  (plik: brg_5_1_raport_konsultacje_ck_nowa_praga.pdf, rozmiar pliku: 1672.21 KB)
  Pobierz
 31. 31.
  SZRM_5_8_Konkurs architektoniczny_CKNP_praca konkursowa
  (plik: szrm_5_8_konkurs_architektoniczny_cknp_praca_konkursowa_prezentacja_loga.pdf, rozmiar pliku: 13702.07 KB)
  Pobierz
 32. 32.
  BRG_5_9_Badania otoczenia rynkowego CKNP
  (plik: badanie_otoczenia_rynkowego_cknp_thinkco_a2p2.pdf, rozmiar pliku: 7655.15 KB)
  Pobierz
 33. 33.
  BRG_5_10_Model programowania inwestycji publicznych
  (plik: brg_5_10_model_programowania_inwestycji_publicznych.pdf, rozmiar pliku: 847.72 KB)
  Pobierz
 34. 34.
  BRG_5_10_Model programowania inwestycji publicznych - plansza
  (plik: programowanie_inwestycji_plansza_42x1485.pdf, rozmiar pliku: 2058.41 KB)
  Pobierz