Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Lokalne systemy wsparcia

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:30

Lokalne Systemy Wsparcia (LSW) to projekty, które łączą i wykorzystują różne typy działań. Są to działania edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne i inne, kierowane do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w trzech grupach wiekowych 0-6, 6-18 i 16-26 lat.


Celem LSW jest wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych i społecznych dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych, zamieszkujących tereny prawobrzeżnej Warszawy poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz ich rodzin.

W ramach projektu przeprowadzona została ewaluacja dotychczasowego funkcjonowania LSW na przykładzie dwóch konsorcjów prowadzących działania dla grupy dzieci i młodzieży w wieku 6 - 18 lat i ich rodzin. Rozbudowywany jest system monitoringu pozwalający na zwiększenie zakresu danych gromadzonych w bazie oraz rozszerzenie jego funkcjonalności. Opracowana została również koncepcja i stworzone zostanie sformatowane narzędzie diagnostyczne dla LSW, badające kompleksowo sytuację uczestników LSW, które stanowić będzie integralną część systemu informatycznego.  

Za działanie odpowiadało Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy wraz z Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Pliki do pobrania

 1. 1.
  CWR_9_2_Koncpecja narzędzia monitorującego - Raport 1 Etapu
  (plik: cwr_9_2_koncepcja_narzedzie_monitorujacego_raport_etapu_1.pdf, rozmiar pliku: 2118.64 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  CWR_9_2_Koncpecja narzędzia monitorującego - I Raport 2 Etapu
  (plik: cwr_9_2_koncepcja_narzedzia_monitorujacego_raport_i_etapu_2.pdf, rozmiar pliku: 1080.23 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  CWR_9_2_Koncpecja narzędzia monitorującego - II Raport 2 Etapu
  (plik: cwr_9_2_koncepcja_narzedzia_monitorujacego_raport_ii_etapu_2.pdf, rozmiar pliku: 2516.68 KB)
  Pobierz