Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Lokalne systemy wsparcia

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:30

Lokalne Systemy Wsparcia (LSW) to projekty, które łączą i wykorzystują różne typy działań. Są to działania edukacyjne (przede wszystkim zajęcia pozaszkolne), profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne i inne, kierowane do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w trzech grupach wiekowych 0-6, 6-18 i 16-26 lat.


Celem LSW jest wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych i społecznych dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych, zamieszkujących tereny prawobrzeżnej Warszawy poprzez ich aktywizację oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz ich rodzin.

W ramach projektu przewidziana jest ewaluacja dotychczasowego funkcjonowania LSW. Rozbudowany zostanie system monitoringu pozwalający na zwiększenie zakresu danych gromadzonych w bazie oraz rozszerzenie jego funkcjonalności. Opracowana zostanie również koncepcja i stworzone zostanie sformatowane narzędzie diagnostyczne dla LSW, badające kompleksowo sytuację uczestników LSW, które stanowić będzie integralną część systemu informatycznego.  

Za działanie odpowiada Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy z Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".