Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Działania

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 20 Września, 2016 - 12:25, alizis

Działania w projekcie

Podstawowym warunkiem dla zaplanowanych w projekcie działań było założenie, że nie da się zwiększyć atrakcyjności inwestycyjnej obszaru bez równoczesnego oddziaływania w sferze gospodarczej i społecznej.

Działania przewidziane w projekcie były kontynuacją, poszerzeniem i zintensyfikowaniem działań prowadzonych już na obszarze priorytetowym.

Większość zaplanowanych w projekcie działań ma charakter modelowy nadający się do upowszechnienia jako standardy i dobre praktyki, posiadają potencjał wypracowania rekomendacji i rozwiązań, które będą mogły zostać wykorzystane przez inne miasta, borykające się z podobnymi problemami.

Ze względu na zintegrowany charakter projektu, który łączy w sobie działania dotyczące sfery gospodarczej, przestrzennej i społecznej, jego realizacja ma przyczynić się m.in. do:
-  zmniejszenia liczby pustostanów lokali użytkowych,
- wzmocnienia praskiej przedsiębiorczości głównie w kontekście tradycyjnych rzemiosł,
- uporządkowania sfery przestrzennej,
- zwiększenia aktywności i integracji lokalnej społeczności.