Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Kształtowanie przestrzeni miejskiej

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:28

W ramach projektu „Rewitalizacja wspólna sprawa” przeprowadzono działania mające na celu podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej.


Centra Lokalne

W projekcie przewidziane zostały prace związane z utworzeniem dwóćh centrów loklanych na obszarze rewitalizowanym dzielnicy Praga-Południe. Lokalizacja centrów lokalnych oparta została o wyznaczone miejsca w opracowaniu pn.: „Studium koncepcyjnym dotyczącym centrów lokalnych w Warszawie – Centra Lokalne” Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na Kamionku, tj. podobszarze objętym działaniami rewitalizacyjnymi centra lokalne powstaną na terenie dawnego Bazarku Rogatka oraz przy ul. Lubelskiej 30/32.

W ramach działań projektowych dla dwóch Centrów Lokalnych przygotowane zostały koncepcje architektoniczno-urbanistyczne oraz dokumentacje techniczne będące podstawą dalszych prac realizacyjnych. 

Prace podejmowane w ramach projektu stanowią uzupełnienie działań związanych z rewitalizacją warszawskiej Pragi.

Za działania odpowiadał Urząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy we współpracy z Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy.

 

Przygotowanie i wykonanie suplementu do przewodnika dobrych praktyk "Oznaczanie działalności gospodarczej w przestrzeni publicznej" dla obszaru objętego modelową rewitalizacją

W związku z wejściem w życie tzw. ustawy krajobrazowej, samorządy gminne otrzymały możliwość ustalania w swoich granicach zasad lokalizacji m.in. reklam oraz szyldów. Sporządzanie tych zasad dla m.st. Warszawy odbywa się równolegle z powstaniem przewodnika dla mieszkańców w zakresie lokalizowania szyldów.

W trosce o wysoką jakość przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym, przygotowany został praski przewodnik dobrych praktyk, który uwzględnia specyfikę praskiej ulicy. Przewodnik stanowi lokalne wyłożenie zasad lokalizowania szyldów, które znajdą się w tworzonych zapisach tzw. uchwały reklamowej oraz jest on sprofilowany na kontekst lokalnej praskiej architektury. Stworzenie tego suplementu miało na celu uwzględnienie, dostosowanie oraz zaakcentowanie praskiego charakteru szyldów w Warszawie, a także pokazanie, jak właściwie powinny one być lokalizowane.

Za działania odpowiadało Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  BAIPP_6_Praski przewodnik szyldowy
  (plik: baipp_6_praski_przewodnik_szyldowy.pdf, rozmiar pliku: 24733.38 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  UD Praga Płd_7_1_Raport z konsultacji_CL_Bazar Rogatka
  (plik: udpp_7_1_raport_koncowy_z_konsultacji_dla_cl_bazar_rogatka.pdf, rozmiar pliku: 6655.08 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  UP Praga Płd_7_1_Raport SARP_CL_Bazar Rogatka
  (plik: udpp_7_1_raport_sarp_-_cl_bazar_rogatka.pdf, rozmiar pliku: 5018.25 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  ZGN Praga Płd_7_2_Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania_CL_Bazar Rogatka
  (plik: 7_2_wielobranzowa_koncepcja_architektoniczna.pdf, rozmiar pliku: 13142.27 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  ZGN Praga Płd_7_4_Projekt koncepcyjny zagospodarowania_CL_Lubelska 30/32
  (plik: 7_4_cl_lubelska_30_32_projekt_koncepcyjny.pdf, rozmiar pliku: 1403.91 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  BAIPP_Model tworzenia CL w przestrzeni miasta
  (plik: baipp_tworzenie_centrow_lokalnych_w_przestrzeni_miasta._model_dzialania.pdf, rozmiar pliku: 818.77 KB)
  Pobierz