Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Aktywizacja zawodowa

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 12 Października, 2016 - 15:28

Projekt zakładał wypracowanie modelu współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową w celu skoordynowania i zwiększenia skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ograniczaniu jego skutków, zwłaszcza wśród osób zagrożonych marginalizacją.


Opracowanie modelu (w części opisowo-teoretycznej) powierzono – w ramach zamówienia publicznego – ekspertowi merytorycznego. Działania miały na celu m.in.: ocenę jakości współpracy instytucji i organizacji zajmujących się aktywizacją zawodową na obszarze rewitalizacji, określenie głównych barier tej współpracy, a zarazem potrzeb w tym zakresie oraz zaproponowanie takiego modelu współdziałania, który zwiększałby efektywność działań aktywizacyjnych w Warszawie.
 
W ramach spotkań grupowych i indywidualnych, ekspert do spraw rynku pracy współdziałając z przedstawicielami instytucji i organizacji działających na terenie Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, opracował część opisowo-teoretyczną modelu, na którą składają się następujące dokumenty:
• „Analiza stanu rynku pracy na obszarze rewitalizacji”,
• „Mapa interesariuszy modelu współpracy”,
• „Baza danych na temat usług i narzędzi dostępnych dla osób nieaktywnych zawodowo oraz osób zagrożonych wykluczeniem”, w tym „Charakterystyka instytucji wsparcia", Systematyka i charakterystyka grup zagrożonych wykluczeniem zawodowym oraz nieaktywnych zawodowo",
• „Model współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, podmiotami i organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową w celu skoordynowania i zwiększenia skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i ograniczenia jego skutków”.
 
W oparciu o zgromadzone wyniki dotychczasowych prac postanowiono, że praktycznym uzupełnieniem modelu współpracy będzie narzędzie IT https://aktywizacja.um.warszawa.pl/ dedykowane pracownikom instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych zajmujących się bezpośrednio reintegracją i aktywizacją społeczno-zawodową, wspomagające proces planowania wielowymiarowego i międzyinstytucjonalnego wsparcia (tzw. indywidualnej ścieżki wsparcia) dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.
 
Za dzialanie odpowiadało Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  BRG_8_1_Przewodnik do Narzędzia IT Aktywizacja
  (plik: brg_8_1_przewodnik_narzedzia_aktywizacja_final.pdf, rozmiar pliku: 3063.37 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  BRG_8_2_Analiza rynku pracy
  (plik: brg_8_2_etap1_analiza_rynku_pracy.pdf, rozmiar pliku: 890.63 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  BRG_8_2_Mapa interesariuszy
  (plik: brg_8_2_etap1_mapa_interesariuszy.pdf, rozmiar pliku: 240.14 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  BRG_8_2_Baza danych nt usług i narzędzi
  (plik: brg_8_2_etap2_baza_danych_nt_uslug_i_narzedzi_zalacznik_1.pdf, rozmiar pliku: 384.41 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  BRG_8_2_Systematyka i charakterystyka grup
  (plik: brg_8_2_etap2_systematyka_i_charakterystyka_grup_zalacznik_2.pdf, rozmiar pliku: 245.8 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  BRG_8_2_Model współpracy między instytucjami
  (plik: brg_8_2_etap_3_model_wspolpracy.pdf, rozmiar pliku: 1201.46 KB)
  Pobierz