Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Kontynuacja prac rewitalizacyjnych na ul. Ząbkowskiej

Increase Normal Decrease
share

Kategoria:

Rewitalizacja dzielnicowa

Opis:

Tytuł: Kontynuacja prac rewitalizacyjnych na ul. Ząbkowskiej


Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2007-2014, jego wartość to 13 113 000 zł.

Kontynuacja prac rewitalizacyjnych na ul. Ząbkowskiej

Obszar:

Granicę obszaru kryzysowego poprowadzono od rzeki Wisły, wzdłuż ul. Starzyńskiego, a następnie wzdłuż linii kolejowej stanowiącej równocześnie granicę administracyjną obszaru dzielnicy Praga Północ z dzielnicą Targówek i dzielnicą Praga Południe aż do rzeki Wisły. W ramach wyznaczonego obszaru kryzysowego Dzielnica wskazała rejon, w którym powinno nastąpić zintensyfikowanie działań rewitalizacyjnych w pierwszej kolejności. Jest to obszar ograniczony ulicami: Białostocką, projektowaną Trasą Tysiąclecia, Folwarczną, Aleją Tysiąclecia, Kijowską, Targową do Białostockiej.