Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Praga Północ

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 2 Września, 2014 - 10:08,

Praga Północ

Działania prowadzone na Pradze Północ koncentrować się będą na trzech podobszarach: Nowej Pragi, Starej Pragi i Szmulowizny i będą obejmować swym zasięgiem ulice: Białostocką, Markowską, Kijowską, Targową, Wojnicką, Kawęczyńską, Otwocką, Marcinkowskiego, Wybrzeże Szczecińskie oraz Plac Weteranów.

W trakcie trzech miesięcy (październik – grudzień 2013 r.) odbywały się w dzielnicy spotkania warsztatowe:

23 października 2013 r. ogólnotematyczna konferencja z udziałem prelegentów

- 12 listopada 2013 r. warsztat interdyscyplinarny, służący wypunktowaniu problemów oraz możliwych rozwiązań w zakresie działań na obszarach kryzysowych w dzielnicy Praga Północ.

- 20 listopada 2013 r.  spotkanie warsztatowe dotyczące kultury, sztuki, turystyki i sportu

- 27 listopada 2013 r.  spotkanie warsztatowe dotyczące edukacji i polityki społecznej

- 4 grudnia 2013 r.  spotkanie warsztatowe dotyczące przedsiębiorczości oraz polityki w zakresie lokali użytkowych. 

 W zakładce Pliki do pobrania znajdują się prezentacje, które zostały przedstawione na warsztatach.

Trzy z nich  "Diagnoza dla obszaru i podobszarów rewitalizacji w Dzielnicy Praga Północ", "Diagnoza potencjału i problemów w zakresie kultury, sportu i turystyki w dzielnicy Praga Północ" oraz "Diagnoza potencjału i problemów w zakresie edukacji i polityki społecznej w dzielnicy Praga Północ", zostały przygotowane na podstawie danych z Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ i opracowań wydziałów merytorycznych Urzędu Dzielnicy Praga-Północ: Wydział Zasobów Lokalowych, Wydział Kultury, Wydział Sportu i Rekreacji, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Oświaty i Wychowania, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Koordynacja prac nad diagnozą i konspekty prezentacji - Wydział Funduszy Europejskich,

Analiza danych i prezentacja - dr Aleksandra Jadach –Sepioło.

 

Po warsztatach prowadzonych z udziałem Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w dzielnicy Praga Północ kolejnym etapem przygotowań Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2022 były spotkania z mieszkańcami, odbywające się w maju 2014:

Nowa Praga

17 maja 2014 r., godz. 9.30-14.30, Dom Kultury Praga, ul. Dąbrowszczaków 2

Szmulowizna       

24 maja 2014 r., godz. 9.30-14.30, LO XX im. Bolesława Chrobrego, ul. Objazdowa 3

Stara Praga

31 maja 2014 r., godz. 9.30-14.30, Szkoła Podstawowa nr 73, ul. Białostocka 10/18

Raport z powyższych spotkań znajduje się w Plikach do pobrania

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Notatka z konferencji 23.10.2013
  (plik: notatka_opisujaca_przebieg_konferencji_na_pradze_polnoc_w_dn_23.10.2013.pdf, rozmiar pliku: 22.29 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Prezentacja z konferencji 23.10.2013
  (plik: rewitalizacja_pdp5_2.pdf, rozmiar pliku: 3268.51 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Notatka z warsztatu interdyscyplinarnego 12.11.2013
  (plik: notatka_ze_spotkania_12.11.2013_0.pdf, rozmiar pliku: 25.4 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Prezentacja z warsztatu interdyscyplinarnego 12.11.2013
  (plik: diagnoza_dla_obszaru_i_podobszarow_rewitalizacji_w_dzielnicy_praga_polnoc_12.11.2013.ppt, rozmiar pliku: 2080 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Notatka z warsztatu kultura, sport i turystyka 20.11.2013
  (plik: protokol_-_warsztaty_kultura_sport_turystyka_20.11.2013.pdf, rozmiar pliku: 347.5 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Prezentacja z warsztatu kultura, sport i turystyka 20.11.2013
  (plik: prezentacja_praga_polnoc_kulturasportturystyka.pdf, rozmiar pliku: 8548.17 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Notatka z warsztatu edukacja i polityka społeczna 27.11.2013
  (plik: protokol_-_edukacja_i_sprawy_spoleczne_27.11.2013x.pdf, rozmiar pliku: 38.55 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Prezentacja1 z warsztatu edukacja i polityka społeczna 27.11.2013
  (plik: 2013-11-27_prezentacja_ppn_warsztaty_edukacja.pdf, rozmiar pliku: 6212.64 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Prezentacja2 z warsztatu edukacja i polityka społeczna 27.11.2013
  (plik: rewitalizacja-edukacja_27.11.2013.pdf, rozmiar pliku: 193.71 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Notatka z warsztatu przedsiębiorczość i polityka lokalowa 04.12.2013
  (plik: protokol_z_warsztatow_przedsiebiorczosc_i_polityka_lokalowa.pdf, rozmiar pliku: 86.64 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Prezentacja z warsztatu przedsiębiorczość i polityka lokalowa 04.12.2013
  (plik: polityka_lokalowa_praga_polnoc_04.12.2013.pdf, rozmiar pliku: 692.16 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Raport z majowych spotkań z mieszkańcami Pragi Północ
  (plik: raport_rewitalizacja_praga_polnoc.pdf, rozmiar pliku: 5537.37 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Załącznik graficzny do raportu z Pragi Północ
  (plik: zalaczniki_graficzne_rewitalizacja_pragapn_2_x.pdf, rozmiar pliku: 666.4 KB)
  Pobierz