Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 18 Lipca, 2014 - 13:00,

Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 pełnił funkcję strategii rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy, obejmującej działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym.

Mapa obszarów poddanych rewitalizacji w ramach LPR

Lokalny Program Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 pełnił funkcję strategii rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy, obejmującej działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym.
Dokument został przyjęty uchwałą Rady m.st. Warszawy na sesji, która odbyła się 8 maja 2008 roku. Uchwała nosi numer XXX/995/2008, została zmieniona Uchwałą z dnia 27 listopada 2008 r. o numerze XLIII/1348/2008, Uchwałą z dnia 16 kwietnia 2009 r. o numerze LII/1607/2009, Uchwałą z dnia 18 marca 2010 r. o numerze LXXIV/2290/2010, Uchwałą z dnia 16 czerwca 2011 r. o numerze XVII/355/2011, Uchwałą z dnia 31 maja 2012 r. o numerze XXXVII/948/2012 oraz Uchwałą z dnia 12 września 2013 r. o numerze LXIV/1785/2013.

Procesem rewitalizacji objęto ponad 11% powierzchni stolicy i blisko 31% ludności miasta 

Lokalny Program Rewitalizacji składał się z 59 projektów dzielnicowych oraz 63 projektów beneficjentów zewnętrznych.  

Lokalny Program Rewitalizacji wdrażany był poprzez dzielnicowe Mikroprogramy Rewitalizacji (zatwierdzane na posiedzeniach Komitetu Monitorującego ds. Rewitalizacji), w których poszczególne dzielnice zawarły diagnozę obszarów kryzysowych, jak również sposoby działań w kierunku rewitalizacji tychże obszarów.

Misją Lokalnego Programu Rewitalizacji była koordynacja wybranych polityk miasta stołecznego Warszawy na obszarach objętych rewitalizacją oraz wsparcie dzielnic w prowadzeniu działań ukierunkowanych na przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych obszarów, które utraciły dotychczasowe funkcje społeczne i gospodarcze.
LPR stanowił zatem narzędzie zarządzania procesem rewitalizacyjnym, natomiast funkcja bezpośredniego programowania była zdecentralizowana i ulokowana głównie na poziomie Mikroprogramów dzielnicowych. 
 

W Programie zawarto nadrzędny cel - odnowa i ożywienie wybranych, obecnie kryzysowych obszarów miasta stołecznego Warszawy.
Cel główny miał zostać osiągnięty dzięki realizacji czterech celów szczegółowych:

I. Ożywienie społeczno – gospodarcze poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki oraz promowanie przedsiębiorczości.
II. Rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego
III. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych wewnątrz osiedli
IV. Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Lokalny Program Rewitalizacji był programem dynamicznym i elastycznym, w związku z czym podlegał corocznej aktualizacji. W jej ramach dokonywano zarówno uaktualnienia zakresu mikroprogramów, granic obszarów rewitalizacji, listy zadań, jak również identyfikacji nowych projektów i aktualizacji planu finansowego.

Prowadzony był także monitoring przebiegu Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji planowanych działań.

Na rzecz rewitalizacji (w dzielnicach Ochota i Praga Północ) działały także grupy pod nazwą Fora Rewitalizacji Dzielnic, charakteryzujące się partnerskim charakterem i współpracujące bezpośrednio z dzielnicowymi Koordynatorami ds. rewitalizacji. Fora Rewitalizacji Dzielnic to podstawowa płaszczyzna współpracy partnerów w dzielnicy i generowania partnerskich projektów rewitalizacyjnych. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  UCHWAŁA NR LXIV/1785/2013
  (plik: 1785_uch.pdf, rozmiar pliku: 26.5 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Lokalny Program Rewitalizacji
  (plik: lpr_2013.pdf, rozmiar pliku: 460.11 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Bemowo (zał.1)
  (plik: zalacznik_nr_1_bemowo.pdf, rozmiar pliku: 978.34 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Bielany (zał.2)
  (plik: zalacznik_nr_2_bielany.pdf, rozmiar pliku: 775.36 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Mokotów (zał.3)
  (plik: zalacznik_nr_3_mokotow.pdf, rozmiar pliku: 836.04 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Ochota (zał.4)
  (plik: zalacznik_nr_4_ochota.pdf, rozmiar pliku: 6049.71 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Praga Południe (zał.5)
  (plik: zalacznik_nr_5_praga_poludnie.pdf, rozmiar pliku: 3201.46 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Praga Północ (zał.6)
  (plik: zalacznik_nr_6_praga_polnoc.pdf, rozmiar pliku: 1157.36 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Rembertów (zał.7)
  (plik: zalacznik_nr_7_rembertow.pdf, rozmiar pliku: 922.68 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Śródmieście (zał.8)
  (plik: zalacznik_nr_8_srodmiescie.pdf, rozmiar pliku: 1949.87 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Targówek (zał.9)
  (plik: zalacznik_nr_9_targowek.pdf, rozmiar pliku: 5898.06 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Ursus (zał.10)
  (plik: zalacznik_nr_10_ursus.pdf, rozmiar pliku: 1762.01 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Wawer (zał.11)
  (plik: zalacznik_nr_11_wawerx.pdf, rozmiar pliku: 3456.72 KB)
  Pobierz
 14. 14.
  Wesoła (zał.12)
  (plik: zalacznik_nr_12_wesola.pdf, rozmiar pliku: 1258.04 KB)
  Pobierz
 15. 15.
  Włochy (zał.13)
  (plik: zalacznik_nr_13_wlochy.pdf, rozmiar pliku: 1757.55 KB)
  Pobierz
 16. 16.
  Wola (zał.14)
  (plik: zalacznik_nr_14_wola.pdf, rozmiar pliku: 6953.68 KB)
  Pobierz
 17. 17.
  Tworzenie Lokalnego Systemu Wsparcia (zał.15)
  (plik: zalacznik_nr_15_-_tworzenie_lokalnego_systemu_wsparcia_na_wybranych_obszarach_kryzysowych_w_dzielnicach_praga.pdf, rozmiar pliku: 262.8 KB)
  Pobierz
 18. 18.
  Kierunkowe działania dla realizacji (zał.16)
  (plik: zalacznik_nr_16_-_kierunkowe_dzialania_dla_realizacji_lokalnego_programu_rewitalizacji_na_lata_2005-2013.pdf, rozmiar pliku: 52.88 KB)
  Pobierz