Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Co to jest rewitalizacja

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 6 Lipca, 2018 - 11:31

Rewitalizacja to, z łaciny, przywrócenie do życia. To dziesiątki, połączonych ze sobą działań i przedsięwzięć, które mają jeden cel: podniesienie jakości życia mieszkańców i mieszkanek wybranych, dotkniętych kryzysem, obszarów miasta. Obszary te typowane są ze względu na trawiące je problemy: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, degradację przestrzeni publicznej, dużą liczbę budynków niespełniających standardów godnego zamieszkiwania.

 


 

Rewitalizacja to długotrwały proces, który w efekcie ma  spowodować  ożywienie społeczne i gospodarcze takich rejonów. Aby do niego doprowadzić  miasta remontują budynki,  projektują przyjazne ulice, porządkują zieleń,  urządzają  nowe place zabaw  i miejsca, gdzie mogą spotykać  się oraz działać sąsiedzi, aktywizują mieszkańców i mieszkanki,  modernizują lub budują nowe instytucje kultury, dbają o infrastrukturę sportową i wreszcie, stawiają na lokalnych przedsiębiorców, rzemiosło, zrównoważony handel , tworzenie nowych miejsc pracy.

Rewitalizacja to przedsięwzięcie społeczne, aby zakończyła się powodzeniem niezbędny jest udział lokalnej społeczności oraz zaangażowanie nie tylko urzędników, ale także przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, szkół, instytucji kultury, uczelni wyższych i wszystkich innych, którzy mogą przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu w danym miejscu. Dla sukcesu rewitalizacji konieczne jest więc włączanie mieszkańców i mieszkanek we wszelkie działania,  uwzględnianie ich postulatów oraz wspieranie inicjatyw.

Więcej o rewitalizacji dowiesz się na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji. TUTAJ