Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Cele ZPR

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 6 Lipca, 2018 - 11:18

Celem nadrzędnym Programu jest odnowa, ożywienie i włączenie społeczno-gospodarcze wybranych obecnie kryzysowych obszarów, a osiągnąć go zamierzamy realizując następujące cele szczegółowe:


Cel 1. 

Ożywienie społeczno-gospodarcze, podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej.

Cel 2.
Rozwój turystyki, kultury i sportu w oparciu o tożsamość lokalną oraz zasoby dziedzictwa kulturowego.

Cel 3.
Zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Cel 4.
Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udziału w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

element dekoracyjny

Działania Programu dotyczą zatem bardzo wielu dziedzin, m.in.: budownictwa, infrastruktury drogowej, zieleni, kultury, sportu i turystyki, inicjatyw z zakresu polityki społecznej oraz aktywizacji i integracji mieszkańców oraz mieszkanek. Przeprowadzając Program Rewitalizacji dążymy do podniesienia atrakcyjności obszarów, zidentyfikowanych jako kryzysowe, zarówno dla mieszkańców i mieszkanek  jak i potencjalnych inwestorów. Porządkujemy przestrzeń i poprawiamy jej estetykę, zależy nam na wyższym standardzie budynków mieszkaniowych. Umożliwiamy mieszkańcom i mieszkankom  prowadzenie działalności społecznej, poszerzamy ofertę placówek kulturalnych. Prowadzimy zajęcia aktywizujące dla dzieci , dorosłych i seniorów, wspomagamy rodziny z problemami opiekuńczo- pedagogicznymi. Wspieramy lokalne wspólnoty ponieważ wiemy jak ważne dla powodzenia rewitalizacji są silne więzi sąsiedzkie. Stawiamy na lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników i zrównoważoną turystykę.