Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Znamy Wykonawcę usługi dot. realizacji targów na obszarze rewitalizacji

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 18 Kwietnia, 2019 - 15:05, mtelakowiec

Na podstawie zapytania ofertowego z dnia 29.03.2019r. Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi: Organizacja targów pn. "Rzemieślnicza Strony Wisły''.


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotowi:

Fundacja ZMIANA, ul. Targowa 49/51 lok. 23, 03-728 Warszawa.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze Wykonawcy zadania
    (plik: informacja_o_wynikach_postepowania.pdf, rozmiar pliku: 87.41 KB)
    Pobierz