Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Znamy Wykonawcę usługi dot. realizacji spacerów na obszarze...

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 29 Marca, 2019 - 10:23, mtelakowiec

Znamy Wykonawcę usługi dot. realizacji spacerów na obszarze rewitalizacji

Wynik zapytania ofertowego na realizację usługi Organizacja spacerów pn. "Rzemieślnicza Strony Wisły'' na obszarze rewitalizacji.W dniu 08.03.2019 r. Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Organizacja spacerów pn. "Rzemieślnicza Strony Wisły'' na obszarze rewitalizacji.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotowi:

Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi, ul. Stalowa 3/39, 03-452 Warszawa

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze Wykonawcy
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty.pdf, rozmiar pliku: 83.1 KB)
    Pobierz