Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Znamy prawobrzeżnych animatorów kultury!

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 12 Sierpnia, 2016 - 14:30, alizis

Biuro Kultury wyłoniło sześciu animatorów, którzy będą pracować z lokalnymi społecznościami, realizując wyzwania w obszarze kultury w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.

Głównym celem pracy animatorów ma być zwiększenie kulturalno-społecznej aktywności mieszkańców. Wśród codziennych zadań animatorów będzie planowanie i powiązanie działań prowadzonych przez różne podmioty w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.

Supergrupa zaangażowanych i doskonale znających lokalne środowisko animatorów kultury rozpocznie pracę w sześciu rewitalizowanych podobszarach na prawym brzegu Wisły. Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy wyłoniło zwycięzców konkursu skierowanego do animatorów, którzy stworzą sieć współdziałającą z lokalnymi społecznościami. Animatorzy będą działać na Kamionku, Starej Pradze, Nowej Pradze, Szmulowiznie, Targówku Fabrycznym i Mieszkaniowym. Z mieszkańcami każdego z podobszarów będzie działała jedna osoba.

 

Wyłoniony zespół to osoby od lat aktywnie działające na rzecz miasta, jego mieszkanek i mieszkańców.

Prawobrzeżną kulturę wzmacniać będą:

na Kamionku – Ewelina Bartosik, na Starej Pradze – Maria Dąbrowska-Majewska, na

Nowej Pradze – Natalia Leszczyńska, na Szmulowiznie – Krzysztof Michalski, na Targówku Fabrycznym – Krystyna Kozioł, na Targówku Mieszkaniowym – Weronika Chodacz.

 

Do zadań animatorów będzie należało inicjowanie kontaktów i współpracy pomiędzy osobami, grupami nieformalnymi, instytucjami, organizacjami oraz innymi podmiotami podejmującymi przedsięwzięcia kulturalno-społeczne.