Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 31 Marca, 2015 - 08:00,

Program obligatoryjnie obejmuje działania w trzech prawobrzeżnych dzielnicach: Pradze Południe (Kamionek), Pradze Północ (Nowa i Stara Praga, Szmulowizna) oraz na Targówku (Targówek Mieszkalny i Fabryczny). Dobrowolnie natomiast przystąpiły do niego cztery inne dzielnice: Bemowo, Mokotów, Ursus i Włochy.

Stanowi on kontynuację innego dokumentu – Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 (który do 2013 r. pełnił funkcję strategii rewitalizacji m.st. Warszawy).

Proces powstawania ZPR powiązany był z przeprowadzeniem szeregu debat. Pierwszy etap (cztery debaty w okresie czerwiec-wrzesień 2012) prowadzono z udziałem przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych, środowisk branżowych (urbaniści, architekci, planiści). Jego efektem było wypracowanie zasad tworzenia nowego Programu. Na tym etapie ustalono m.in. konieczność zachowania spójności z koncepcjami rozwojowymi miasta, założenie, że obszary zdegradowane, jako motory rozwoju powinny rozwijać się dzięki skoncentrowanemu wsparciu z poziomu miasta oraz konieczność przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym na zdiagnozowanych obszarach przez integrację działań przestrzennych, społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

 

Następnym etapem procesu przygotowywania ZPR były spotkania warsztatowe z mieszkańcami, Dzielnicowymi Komisjami Dialogu Społecznego, burmistrzami dzielnic z przedstawicielami biur Urzędu m.st. Warszawy trwające od sierpnia 2013 do maja 2014, . W trakcie warsztatów z mieszkańcami, na podstawie zgłoszonych przez ich uczestników problemów, powstały propozycje projektów, poddane następnie hierarchizacji. Po tym etapie były raporty podsumowujące przeprowadzone warsztaty. W maju 2014 roku odbyło się także posiedzenie Komitetu Monitorującego, służące wypracowaniu analizy SWOT dla Programu.

 

Procesowi partycypacji, podjętemu na początkowym etapie tworzenia dokumentu, powstały dokument zawdzięcza swój obecny kształt - zintensyfikowano działania rewitalizacyjne, przenosząc je na jeden obszar, obejmujący dwie strefy: śródmiejską i miejską prawobrzeżnej Warszawy – część Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.

Kolejnym etapem procesu partycypacji były konsultacje społeczne, które odbywały się od 9 do 29 kwietnia 2015 r.

 

Dokument pn. Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zpr.17.09.2015.pdf, rozmiar pliku: 55914.43 KB)
    Pobierz