Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Zasady monitorowania realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 7 Marca, 2017 - 11:03, iborowek

W dniu 3 marca weszło w życie zarządzenie Prezydent m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia zasad monitorowania realizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Zasady są dokumentem wykonawczym do Programu Rewitalizacji  i  precyzują przyjętą  koncepcję procesu monitorowania, zadania do wykonania w tym zakresie i ich podział pomiędzy poszczególnymi Biurami/ komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy, a także zakres odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w procesie rewitalizacji w sferze monitoringu i raportowania.

Więcej informacji tutaj