Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Zapytanie ofertowe na przygotowanie przewodnika sytuowania szyldów...

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Poniedziałek, 9 Kwietnia, 2018 - 15:52, egajda

Zapytanie ofertowe na przygotowanie przewodnika sytuowania szyldów praskich

Zapytanie ofertowe dot. przygotowania publikacji pod tytułem „Oznaczanie działalności gospodarczej w sposób widoczny z przestrzeni publicznej” w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na wykonywanie usługi:

Opracowanie przewodnika dobrych praktyk sytuowania szyldów (zwanego dalej: Publikacją)  pod roboczym tytułem „Oznaczanie działalności gospodarczej w sposób widoczny z przestrzeni publicznej” dla obszaru objętego projektem „Rewitalizacja – wspólna sprawa”.

Publikacja skierowana będzie do mieszkańców, przedsiębiorców oraz wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej terenu objętego Zintegrowanym

Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r., w szczególności obszaru Pragi-Północ (Stara Praga, Nowa Praga, Szmulowizna) i Pragi-Południe (Kamionek).

Celem Publikacji jest przybliżenie ww. grupom odbiorców zasad i warunków lokalizowania szyldów, określonych w § 4, 5, 6, 7 oraz 8 projektu Uchwały, przy uwzględnieniu uwarunkowań architektoniczno-przestrzennych ww. obszarów.

Publikacja stanowić będzie narzędzie popularyzatorskie zapisów Uchwały, której ustalenia w zakresie warunków sytuowania szyldów mogą okazać się trudne do zrozumienia z uwagi na swój legislacyjny charakter.

Należy jednocześnie zauważyć, że Uchwała nie została dotąd przyjęta przez Radę m.st. Warszawy i znajduje się na etapie zaawansowanego projektu. W związku z powyższym, powstanie Publikacji jest przewidziane w dwóch etapach, z których pierwszy obejmuje okres przed przyjęciem Uchwały przez Radę m.st. Warszawy, zaś drugi – po jej przyjęciu. Przyjmuje się, że Publikacja może wymagać korekt w ramach drugiego etapu, w związku z możliwymi zmianami tekstu Uchwały, wprowadzonymi przez Radę m.st. Warszawy. Niniejsze zamówienie ofertowe obejmuje jedynie pierwszy etap przygotowania Publikacji. Następny etap zakładać będzie przeprowadzenie odrębnego zamówienia.

Ponadto, z uwagi na fakt, że procesy rewitalizacyjne mają na celu podniesienie jakości przestrzeni publicznej, omawiana Publikacja zawierać będzie zestaw wzorcowych rozwiązań szyldowych (opisanych w zakresie technologii wykonania, montażu, etc.), które mogą przyczynić się do poprawienia wyglądu ulic na terenie rewitalizowanym.

Zadaniem Publikacji jest również upowszechnianie wiedzy na temat prawidłowego oznaczania wizualnego prowadzonej działalności gospodarczej na terenie m.st. Warszawy, którego zasady regulowane będą zapisami Uchwały, a także zapisami dokumentów pomocniczych, takich jak m.in.: Zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy (np. Zarządzenie nr 961/2007 z 14 listopada 2007 r.) oraz Uchwały Zarządów Dzielnic (np. Uchwała nr 285/2011 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy).
 
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją tej usługi, bardzo proszę o przesłanie na adres:
wkacperski@um.warszawa.pl  do dnia 17 kwietnia 2018 r. do godz. 16:00 wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z niezbędnymi załącznikami.
Szczegóły znajdą Państwo poniżej w plikach do pobrania.
Uwaga: Maksymalna wielkość załącznika to 10 MB.

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” realizowany jest na podstawie umowy o przyznaniu dotacji, zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a m.st. Warszawą.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Zapytanie ofertowe
  (plik: zapytanie_ofertowe.pdf, rozmiar pliku: 3041.72 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załącznik nr 1
  (plik: zalacznik_nr_1.doc, rozmiar pliku: 84.5 KB)
  Pobierz