Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Uwaga! Za dwa dni mija termin zgłaszania projektów do ZPR

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 19 Kwietnia, 2017 - 14:33, iborowek

Przypominamy, że jeszcze tylko przez dwa dni ( do 21 kwietnia) można składać propozycje projektów do włączenia do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Projekt należy zgłosić poprzez wypełnienie KARTY PROJEKTU (tylko tak zgłoszone projekty będą oceniane) i przesłanie jej na adres rewitalizacja@um.warszawa.pl  lub pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa .

Projekty mogą składać wszystkie podmioty działające poza strukturą m.st. Warszawy lub jednostek organizacyjnych miasta, które działają na obszarze rewitalizacji ZPR lub na rzecz obszaru ZPR i nie są obciążone zobowiązaniami finansowymi na rzecz m.st. Warszawy i jego jednostek organizacyjnych.

Pozytywna ocena projektu umożliwi wpisanie do Wykazu projektów wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku; nie wiąże się jednak z otrzymaniem dofinansowania z budżetu m.st. Warszawy. 

Wpisanie projektu do Wykazu stwarza możliwość ubiegania się o  dofinansowanie z Funduszy unijnych.