Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Unia dofinansuje projekty z zakresu rewitalizacji tkanki mieszkaniowej

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 15 Września, 2017 - 11:14, iborowek

Do 13 października do godz. 15.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów unijnych można składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych projektów z zakresu rewitalizacji dotyczących odnowy tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako elementu szerszego działania rewitalizacyjnego.

Regionalny Program Operacyjny województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 7,5 mln Euro.

W ramach konkursu wsparcie obejmie inwestycje majce na celu odnowę tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.

Dofinansowanie może otrzymać projekt obejmujący budynki mieszkalne, w których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek będzie klasyfikowany jako niemieszkalny.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są:

-         jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, np. LGD;

-         jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

-         organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej (jopis);

-         kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

-         przedsiębiorstwa w tym przedsiębiorstwa społeczne;

-         instytucje kultury;

-         spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;

-         instytucje edukacyjne.

 

Przypominamy, iż aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach tego konkursu najpierw należy zgłosić swój projekt do Wykazu Projektów wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2022.

Procedura zgłaszania się do ZPR opisana jest w zakładce PARTNERZY PROGRAMU.

Wiecej informacji TUTAJ