Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Szukamy wykonawcy zbioru fotografii z obszaru rewitalizacji

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 5 Czerwca, 2019 - 06:50, iborowek

Zapraszamy do skladania ofert na wykonanie zbioru fotografi dla projektów i wydarzeń realizowanych w ramach Programu Rewitalizacji

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją zadań z zakresu informacji i promocji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (ZPR), zapraszamy do składania ofert na realizację usługi polegającej na wykonaniu zbioru fotografii, które stanowić będą zbiór fotografii dokumentujących projekty realizowane w ramach ZPR.

 

I.                   

Zamawiający

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa

 

II.                 

Opis przedmiotu Zamówienia

Celem zlecenia jest wykonanie fotografii:

ü 

- obiektów/miejsc (część z nich jest z trakcie budowy/remontu, część jest gotowych) – według listy poniżej

ü 

- wydarzeń organizowanych w ramach ZPR – według listy poniżej

Teren działania wykonawcy to obszar rewitalizacji obejmujący fragmenty dzielnic: Praga – Południe, Praga - Północ, Targówek. Przedmiotem zamówienie jest zbiór fotografii 9 miejsc/obiektów oraz fotografii 13 wydarzeń. Zamawiający rezerwuje także pulę dodatkowych 20 zdjęć do wykorzystania w przypadku zasadności wykonania ich większej liczby w danym miejscu/obiekcie lub podczas danego wydarzenia.

 W odniesieniu do fotografii miejsc/obiektów są to:

 

1.      

Skwer pomiędzy ulicami Letnia i Kamienną – 5 zdjęć

2.      

Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej ul. Siarczana 6 – 5 zdjęć

3.      

„ Na_prawa Ulic” -  ul. Konopacka od ul. Stalowej do ul. Wileńskiej wraz z ul. Rzeszotarską, zapewniającą dojście do al. Solidarności (Nowa Praga) – 5 zdjęć

4.      

„Na_prawa Ulic” - ul. Łochowska – od Domu Sąsiedzkiego do ul. Otwockiej – 5 zdjęć

5.      

Modernizacja budynków TBS – ul. Stalowa 29 – 5 zdjęć

6.      

Modernizacja budynków TBS – ul. Mała 15 – 5 zdjęć

7.      

Modernizacja budynków TBS – ul. Łomżyńska 20– 5 zdjęć

8.      

Plac Hallera – 5 zdjęć

9.      

Projekt Zielone Ulice – miejsce do ustalenia– 5 zdjęć

 Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnej zmiany dwóch ze wskazanych powyżej miejsc/obiektów, w przypadku pojawienia się takiej potrzeby.

 

  Co do wydarzeń, Zamawiający będzie systematycznie i na bieżąco ustalał z Wykonawcą ich terminy oraz miejsca (lokalizacja wszystkich tylko na terenie dzielnic Praga – Południe, Praga – Północ, Targówek). Zamawiający planuje, że dokumentacja fotograficzna powstanie z następujących wydarzeń:

 

1.      

Działania rewitalizacyjne Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 – 10 zdjęć

2.      

Działania w ramach Funduszu Animacji Kultury (4 wydarzenia) – 20 zdjęć

3.      

Działania w ramach projektu Aktywny warszawiak – 20 zdjęć

4.      

Teatr Rampa  -Koncert finałowy Akademii Musicalowej – 5 zdjęć

5.      

Festiwal Otwarta Ząbkowska  - 10 zdjęć

6.      

Działania prowadzone w Centrum Młodych Inżynierska 6 – 5 zdjęć

7.      

Działania prowadzone przez Liderki obszaru – spacery rzemieślnicze – 10 zdjęć

8.      

Działania prowadzone przez Liderki obszaru – targi rzemieślnicze – 10 zdjęć

 

Fotografie powinny przedstawiać wydarzenia i obiekty w sposób przekrojowy i różnorodny, podkreślający użyteczność publiczną oraz poprawę jakości życia mieszkańców. Równie ważny jest walor informacyjny fotografii, jak i ich uniwersalność – reprezentatywność dla całego procesu rewitalizacji.

Od Wykonawcy oczekuje się wykonania dokumentacji fotograficznej, edycji zdjęć oraz udostępnienie Zamawiającemu plików w dwóch wersjach – w najlepszej możliwej jakości (wystarczającej do wykorzystania ich w formie elektronicznej oraz graficznej)  oraz ”lżejszych” plików

Całość praw autorskich zostanie przeniesiona na Zamawiającego. Fotografie będą wielokrotnie wykorzystywane w różnych materiałach promocyjnych i dokumentacyjnych w ramach działań ZPR. Zamawiający wymaga również od Wykonawcy przestrzegania prawa  w zakresie ochrony wizerunku, czyli pobierania zgody na publikowanie i wykorzystywanie wizerunku osób, które znajdują się na fotografii, jeśli będzie można je łatwo rozpoznać.

Oferta przedstawiona w sposób zwięzły powinna zawierać:

- całkowitą cenę brutto

- link do portfolio / przykładowo wykonanych prac, zawierających zdjęcia: wydarzeń, osób, budynków, przestrzeni publicznych.

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  lipiec 2019 – grudzień 2019

III.               

Kryteria oceny oferty

Ocena wyboru oferty będzie dokonana na podstawie następujących kryteriów:

ü 

Cena brutto  - 40%

ü 

Jakość i atrakcyjność zdjęć przedstawionych w przesłanym linku do portfolio/ przykładowo wykonanych prac – 60%

 

IV.               

Składanie ofert

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres iborowek@um.warszawa.pl do dnia 17 czerwca 2019r.  do godz. 12.00