Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Podsumowanie spotkania w ramach projektu "Rewitalizacja wspólna...

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 14 Lipca, 2017 - 12:43, iborowek

Podsumowanie spotkania w ramach projektu "Rewitalizacja wspólna sprawa"

23 czerwca 2017 r. w Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 odbyło się spotkanie w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja - wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Tematyka spotkania ustalona została na podstawie raportu podsumowującego ankiety  zebrane od uczestników pierwszego spotkania zorganizowanego w ramach tego projektu, tj pracowników biur i jednostek miejskich oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pozarządowych.   

Zgłaszano przede wszystkim potrzebę doinformowania o celach i projektach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. oraz o aktualnym zaawansowaniu realizacji projektów. O przedstawienie swoich działań w obszarze rewitalizacji poproszeni zostali przedstawiciele biur realizujących projekty wpisane do ZPR oraz dzielnic; Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka, których fragmenty obszarów stanowią obszar rewitalizacji.

 Spotkanie otworzył Piotr Sawicki Z-ca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP). Przedstawił on  zadania BAiPP w ramach realizacji Celu I czyli podniesienia jakości przestrzeni publicznej oraz poprawy środowiska naturalnego zgodnie z wymogami gospodarki niskoemisyjnej. W ramach tych działań BAiPP przygotowuje w drodze przetargu i konsultacji Katalog Ulic (czyli propozycje przyszłych zmian zagospodarowania ulic w obszarze rewitalizacji) oraz prowadzi konkursy na koncepcje przebudowy wybranych przestrzeni publicznych (aktualnie konkurs na ul. Środkową i Strzelecką), ponadto przygotowuje wkład merytoryczny do konkursów urbanistyczno-architektonicznych do wielu projektów wpisanych w ZPR, prowadzonych przez inne biura i jednostki miasta. Działania te mają służyć podniesieniu jakości architektury i jej otoczenia w zakresie  nieruchomości publicznych wpisanych do  programu .

 Dalej spotkanie poprowadziła Beata Marczak-Wacławek Naczelnik Wydziału Przekształceń Przestrzennych i Rewitalizacji (WPPiR) w BAiPP, która opowiedziała także o aktualnych działaniach wydziału związanych z naborami partnerów zewnętrznych Programu Rewitalizacji.

 Anna Wernikowska, główny specjalista z WPPiR, przypomniała o początkach rewitalizacji w Warszawie i etapie partycypacji i konsultacji społecznych w latach 2012-2015  poprzedzającym przygotowanie programu oraz w skrócie o głównych celach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r., realizowanych przez różne biura merytoryczne i jednostki miasta, w tym przez  trzy dzielnice.

Michał Zgórzak Z-ca Dyrektora Biura Polityki Lokalowej przedstawił działania związane z zasobem lokalowym w zakresie domów komunalnych, budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz lokali użytkowych, a także działania inne niż modernizacje i rozwój zasobu lokalowego.

Adam Sienkiewicz Naczelnik Wydziału Projektów Kulturalnych Biura Kultury opowiedział zarówno o projektach  ,,twardych” takich jak; przyszły dom kultury w Pałacyku Konopackiego, remoncie siedziby Teatru ,,Baj” i budowie nowej siedziby Orkiestry Sinfonii Varsovi jak i wielu projektach miękkich realizowanych w oparciu o instytucje kultury wcześniej  już wymienione (działające pomimo remontu czy budowy siedziby) oraz Muzeum Warszawskiej Pragi, Teatr Powszechny i Teatr Rampa i realizowanych przez stronę społeczną  w ramach Funduszu Animacji Kultury.

Monika Dąbrowska z Biura Rozwoju Gospodarczego opowiedziała o planowanym kapitalnym remoncie kamienic przy ul.Targowej 80a i Inżynierskiej 3, które zostaną zaadaptowane na Centrum Kreatywności Nowa Praga, czyli centrum wspierania i promocji rzemiosła, pracowni artystycznych oraz miejsce dla lokalnych aktywności.

Janusz Samel Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji przedstawił koncepcje zagospodarowania Ośrodka Namysłowska, inwestycji związanej z remontem i rozbudową ośrodka, która zacznie się w roku 2018.

Przedstawiciele Biura Pomocy i Projektów Społecznych; Anna Narowska – Muth
Robert Kadej i Monika Gwarda
opowiedzieli o Lokalnych Systemach Wsparcia tj rozbudowanym programie kierowanym do różnych grup wiekowych w obszarze rewitalizacji oraz Standardach Dostępności, czyli wytycznych do uczynienia miasta możliwym i wygodnym do poruszania się dla każdego mieszkańca, bez względu na jego fizyczne ograniczenia.

Stefan Bobrowski i Adam Markuszewski z Centrum Komunikacji Społecznej przedstawili  już  działające i planowane Miejsca aktywności lokalnej i Domy sąsiedzkie, oraz projekty mające na celu wciągnięcie mieszkańców obszarów zdegradowanych w życie miasta, a także omówili prowadzone w obszarze rewitalizacji konsultacje społeczne do różnych projektów i narzędzie informacji o projektach w ramach ZPR pt mapa na_ prawa Warszawa.

Bożena Salich Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ opowiedziała o efektach remontu kamienicy komunalnej i podwórka przy ul.Targowej 40.

Piotr Żbikowski Z-ca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe omówił prowadzone przez dzielnicę w podobszarze Kamionek remonty i kompleksowe modernizacje kamienic, modernizacje ulic i utworzenie dwóch centrów lokalnych m.in. przy ul. Lubelskiej 30/32.

 

Szczegóły w poniższych prezentacjach.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
  (plik: baipp_rewitalizacja-wspolna_sprawa.pdf, rozmiar pliku: 933.47 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Nabór partnerów zewnętrznych
  (plik: nabor_partnerow_rewitalizacja-wspolna_sprawa.pdf, rozmiar pliku: 2294.85 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  ZPR
  (plik: zpr_rewitalizacja-wspolna_sprawa.pdf, rozmiar pliku: 2375.43 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Biuro Polityki Lokalowej
  (plik: bpl_rewitalizacja-wspolna_sprawa.pdf, rozmiar pliku: 516.5 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Biuro Rozwoju Gospodarczego
  (plik: brg_rewitalizacja-wspolna_sprawa.pdf, rozmiar pliku: 1626.1 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Biuro Kultury
  (plik: rewitalizacja-bk.pdf, rozmiar pliku: 561.62 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Biuro Sportu i Rekreacji
  (plik: bsir_rewitalizacja-wspolna_sprawa.pdf, rozmiar pliku: 1153.72 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
  (plik: bpips_rewitalizacja-wspolna_sprawa.pdf, rozmiar pliku: 5248.51 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Centrum Komunikacji Społecznej
  (plik: cks_rewitalizacja-wspolna_sprawa.pdf, rozmiar pliku: 3884.65 KB)
  Pobierz