Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Podsumowanie konferencji 23-25.06.2014 r.

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 26 Czerwca, 2014 - 12:41,

Jej celem była nie tylko wymiana doświadczeń w tematyce rewitalizacji dwóch prężnie rozwijających się metropolii, ale przede wszystkim dyskusja nad czynnikami sukcesu projektów rewitalizacyjnych, nie zapominając jednak o utrudnieniach, jakie mogą pojawić się przy kolejnych projektach odnowy i ożywienia zdegradowanych obszarów miejskich

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali planiści, urbaniści, architekci, urzędnicy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowisk naukowych, mieszkańcy zainteresowani procesem rewitalizacji.

Pierwszy dzień konferencji, odbywający się na Uniwersytecie Łódzkim miał charakter panelowy i dyskutowano między innymi o kierunkach rozwojowych dla obszarów kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej, a także o finansowych i prawnych uwarunkowaniach zintegrowanej rewitalizacji miast.

Drugi dzień konferencji odbywający się w Warszawie w Wyższej Szkole Menedżerskiej obejmował studia przypadku Dzielnic m.st. Warszawy i stanowił jednocześnie podsumowanie kończącego się Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013.

Trzeciego dnia, który z założenia był dniem merytorycznym, mówiono o Krajowej Polityce Miejskiej i Narodowym Planie Rewitalizacji. Przedstawione zostały polityki rewitalizacyjne Warszawy i Łodzi. Zarówno Warszawa jak i Łódź w ostatnich latach podejmowały wiele wyzwań szukając najlepszych dróg do efektywnego prowadzenia procesów ożywiających zdegradowane przestrzenie. Zakończeniem trzeciego dnia konferencji był panel dotyczący nowego okresu programowania i finansowania rewitalizacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Szczegółowa relacja z konferencji znajduje się w zakładce Zintegrowany Program Rewitalizacji 2014-2022.