Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 9 Września, 2016 - 12:49, iborowek

7 września rozpoczęły się długo oczekiwane prace Komitetu Rewitalizacji.

fot. Pierwsze spotkanie KR

Pierwsze spotkanie miało charakter inauguracyjny, a głównym jego elementem było omówienie regulaminu pracy Komitetu.
Każdy punkt regulaminu został odczytany, a zapisy budzące wątpliwości członków komitetu szerzej omówione, a następnie przegłosowane. Zgłoszono propozycję:
• zmiany terminu informowania o posiedzeniu Komitetu na 15 dni roboczych
• zmiany terminu dostarczania materiałów na posiedzenie i porządku obrad na 10 dni roboczych przed dniem posiedzenia Komitetu.
• dodanie zapisu o możliwości rezygnacji członka z udziału w pracach Komitetu.

Dodatkowo została członkom przekazana informacja o aktualizacji ZPR (z 25 sierpnia br.). Zapowiedziana także została następna aktualizacja ZPR, która odbędzie się na przełomie 2016/2017 roku.

Członkowie Komitetu zgłosili propozycje spraw do omówienia na następne posiedzenia. Wskutek zgłoszonych wniosków, Komitet postanowił zorganizować odrębne spotkanie na temat problemów mieszkaniowych na obszarach objętych ZPR. Podjęto również temat remontów budynków zabytkowych, wobec czego na kolejne spotkanie Komitetu zaproszony zostanie konserwator zabytków m.st. Warszawy. Zgłoszono też wniosek o zainteresowanie się obiektem TKKF „Błyskawica” - o przygotowanie materiału na ten temat poproszone zostanie Biuro Sportu i Turystyki na następnym spotkaniu.

Komitet rewitalizacji rozpocznie swoją pracę, realizując zadania wynikające z zapisów ZPR po przyjęciu zarządzenia dotyczącego regulaminu prac komitetu. Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowane zostało pod koniec października.