Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Pałacyk Konopackiego – raport z konsultacji społecznych

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 23 Sierpnia, 2016 - 15:51, alizis

Co będzie się działo w pałacyku Konopackiego w przyszłości? Jakie funkcje będą miały poszczególne pomieszczenia po gruntownym remoncie? Co o planach sądzą mieszkańcy? Jest raport z procesu konsultacyjnego „Pałacyk Konopackiego – wspólne miejsce kultury” przeprowadzonego przed wakacjami.


W trakcie konsultacji społecznych, które miały charakter mobilny, opinię wyraziło 217 osób. Punkt konsultacyjny dla mieszkańców działał między innymi przy bazarkach na Strzeleckiej i Namysłowskiej, w ogrodzie przy pałacyku Konopackiego i na Festiwalu Aktywnych Mieszkańców. Sam proces konsultacyjny uwzględniał także intensywną pracę z pracownikami Domu Kultury „Praga”, którzy po zakończeniu inwestycji staną się gospodarzami tego miejsca.

Z lokalną społecznością współpracował zespół składający się z ekspertów z różnych dziedzin, m.in. socjologów, animatorów kultury oraz architektów. Proces został zaprojektowany zgodnie z metodą design thinking research  i obejmował takie etapy jak praca z zespołem Domu Kultury, fokusy, działania diagnozujące, prototypowanie, konsultacje społeczne, opracowanie wytycznych do Programu funkcjonalno-użytkowego.

Każdy z etapów został szczegółowo opisany w raporcie, którego autorami są Adam Kadenaci i Ludwika Ignatowicz.

Pałacyk Konopackiego, według dokumentu pt. „Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy”, przeznaczony jest na placówkę̨ związaną̨ z kulturą i integracją społeczną, uwzgledniającą̨ potrzeby osób starszych. Ten zapis stanowił punkt wyjścia dla rozmów na temat przyszłości tego miejsca.

Tutaj możesz zapoznać się z raportem z konsultacji:

http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/microsoft_word_-_palacyk_konopackiego_raport.pdf