Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Informacje

Increase Normal Decrease
share
Czwartek, 19 Maja, 2016 - 12:18
Co będzie się działo w Pałacyku Konopackiego?

Wszyscy mieszkańcy Nowej Pragi mają szansę współdecydowania o tym, jakie aktywności i zajęcia powinny być organizowane w Domu Kultury Praga, który będzie działał w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 już po remoncie budynku.

Czytaj dalej
Poniedziałek, 16 Maja, 2016 - 13:55
IV otwarty konkurs ofert Biura Pomocy i Polityki Społecznej

Biuro Pomocy i Polityki społecznej w dniu 2 maja br. ogłosiło 4 otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2016-2017 roku.

Czytaj dalej
Czwartek, 12 Maja, 2016 - 12:47
Co dalej z Inżynierską 3 ?

W środę, 11 maja, przy ul. Inżynierskiej 3, odbyła się konferencja prasowa nt. dalszych losów spalonej trzy lata temu oficyny. Udział spotkaniu wzięli m.in. Michał Olszewski, zastępca prezydent Warszawy i Michał Krasucki, zastępca stołecznego konserwatora zabytków.

Czytaj dalej
Środa, 11 Maja, 2016 - 08:53
Proces partycypacyjny dla Pałacyku Konopackiego

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy zaprosiło do współpracy przy procesie partycypacyjnym i przygotowaniu Wytycznych do Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Pałacyku Konopackiego Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, na którym opiera swoje działania spółka Dobre Pomysły ę.

Czytaj dalej
Wtorek, 10 Maja, 2016 - 12:19
Druga ankieta ewaluacyjna ZPR

W ankiecie znajdą Państwo wstępne wyniki z badania, będą też mogli Państwo odnieść się do kluczowych wniosków i rekomendacji. Liczymy na Państwa opinie jako przedstawicieli strony społecznej zaangażowanej w przygotowanie i realizację ZPR. Są one ważne i potrzebne do finalnej oceny Programu.

Czytaj dalej
Czwartek, 28 Kwietnia, 2016 - 12:04
Wokół rewitalizacji: planowanie miejscowe dla początkujących

W czwartek, 28 kwietnia o godz. 18.00 (Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52) zapraszamy na spotkanie dotyczące planowania miejscowego w ramach cyklu „Wokół rewitalizacji”.

Czytaj dalej
Środa, 27 Kwietnia, 2016 - 13:18
Środa z ekspertem na temat rewitalizacji

13 kwietnia br. w Centrum Wielokulturowym w Warszawie odbyło się dziesiąte spotkanie z cyklu „Środa z ekspertem”. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń związanych z dotychczasowymi działaniami podejmowanymi w ramach Zintegrowanego Programu rewitalizacji i przedyskutowania zagadnień istotnych dla podmiotów zaangażowanych w realizację Programu.

Czytaj dalej
Piątek, 15 Kwietnia, 2016 - 15:23
Odpowiedź na list otwarty Międzysektorowego Zespołu ds. kultury

Poniżej można zapoznać się zarówno z listem otwartym Międzysektorowego Zespołu ds. kultury, jak też z odpowiedzią Pani Prezydent m.st. Warszawy.

Czytaj dalej
Wtorek, 12 Kwietnia, 2016 - 13:28
13 kwietnia zapraszamy na spotkanie przy ul. Jagiellońskiej 54

Zapraszamy 13.04.2016 r. o godzinie 13.00-15.30 na spotkanie dotyczące rewitalizacji miast w kontekście realizowanego w Warszawie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w Warszawskim Centrum Wielokulturowym, ul. Jagiellońska 54.

Czytaj dalej
Wtorek, 12 Kwietnia, 2016 - 12:30
Nowy Dyrektor Domu Kultury "Praga"

Prezydent m.st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz zaakceptowała rekomendowanego przez komisję konkursową kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury „Praga”. Została nim pani Katarzyna Świerzewska.

Czytaj dalej