Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Ewaluacja ex-ante ZIntegrowanego Programu Rewitalizacji

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Czwartek, 8 Września, 2016 - 10:45, iborowek

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym przeprowadzonej ewaluacji ex-ante ZPR.

Ewaluacja prowadzona była przez Ośrodek Ewaluacji sp. z o.o od 15 lutego br. do 20 maja 2016r.

Zamieszczony poniżej raport pokazuje w jaki sposób przeprowadzona została ewaluacja programu, jakimi metodami i jakich narzędzi użyto do przeprowadzenia badania.

Raport zawiera ocenę przedstawionych w dokumencie celów i kierunków działań pod kątem trafności i przewidywanej skuteczności w kontekście zdiagnozowanych problemów. Ponadto dokonano oceny wskazanego w dokumencie systemu wdrażania, pod kątem trafności i przewidywanej efektywności w kontekście sformułowanych celów Programu oraz oceny systemu monitorowania i sprawozdawczości pod kątem trafności i przewidywanej skuteczności zaproponowanych w Programie rozwiązań wdrożeniowych.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Raport końcowy z ewaluacji ex-ante ZPR do 2022r.
    (plik: oe_rewitalizacja_um_raport_koncowy_ostatni.pdf, rozmiar pliku: 1051.13 KB)
    Pobierz