Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Animatorzy rewitalizacji - pilnie poszukiwani

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Piątek, 12 Stycznia, 2018 - 12:33,

Potrafisz zintegrować ludzi wokół konkretnych działań? Umiesz wyzwolić energię?

Na BIP Biura Zamówień Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie o Zamówieniu na usługi społeczne, mające charakter otwartego naboru na animatorów działań integrujących w ramach realizacji Celu 2. Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

ogłoszenie Biura Zamówień Publicznych dostępne  tataj

Zakładanym długofalowym rezultatem pracy animatorów rewitalizacji jest zwiększona kulturalno-społeczna aktywność mieszkańców, osiągnięta poprzez zmianę ich postaw, co z kolei będzie oddziaływało na budowę pozytywnego wizerunku obszarów kryzysowych oraz dzielnic.

W perspektywie krótkoterminowej praca animatorów rewitalizacji umożliwi lepsze planowanie i powiązanie działań prowadzonych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji.