Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Aktualizacja Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Wtorek, 30 Sierpnia, 2016 - 12:38, egajda

W dniu 25 sierpnia na sesji Rady Miasta przyjęto aktualizację Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

Aktualizacja obejmuje zmiany wprowadzone do Programu, wynikające bezpośrednio z uwag zgłoszonych przez Marszałka województwa mazowieckiego.

Miasto st. Warszawa złożyło dnia 17 lutego 2016 r. wniosek o wpis Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku, do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Wpis do Wykazu programów jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o wsparcie na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WM 2014-2020. Program rewitalizacji, aby mógł zostać wpisany do ww. Wykazu, musi posiadać określone cechy i elementy – zgodne z dokumentem „Instrukcja dotycząca przygotowywania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego” (opracowana na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” zatwierdzonych przez Radę Ministrów w dniu 3 lipca 2015r.).

W wyniku oceny Urząd Marszałkowski sformułował wskazówki, co do zakresu i sposobu koniecznych zmian w programie.

Jedną ze zmian było usunięcie z dokumentu załącznika obejmującego działania rewitalizacyjne prowadzone w dzielnicach Bemowo, Mokotów, Ursus, Włochy , jako nie spełniające kryterium komplementarności przestrzennej.

Ponadto do każdego przedsięwzięcia kluczowego dopisane zostały wskaźniki rezultatu oraz sposoby oceny rezultatów realizacji przedsięwzięć kluczowych w odniesieniu do celów Programu.

Zmieniono tabelę „Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych” – zweryfikowane zostały powiązania przedsięwzięć z innymi celami szczegółowymi.
W tabeli „Finansowanie ZPR” – zaktualizowano kwoty bez podziału na kategorię, zaktualizowano również tabelę „Przewidywana alokacja środków na poszczególne główne cele ZPR”.

Przeformułowany został również Cel IV ZPR – Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich udział w różnych obszarach funkcjonowania miasta.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zintegrowany_program_rewitalizacji.pdf, rozmiar pliku: 10071.73 KB)
    Pobierz